• گروه سرمایه گدذاری دریک
  • تمامی سهام شرکت رخش خودرو دیزل از سال ۱۳۹۷ به گروه سرمایه گذاری دریک انتقال یافته و این شرکت از زیر مجموعه های هلدینگ سرمایه گذاری دریک میباشد .

نسل جدید کشنده های بنز رخش خوردو

خودروهای جدید شرکت رخش خودرو با در نظر گرفتن نیازهای روز و خواسته‏ های مشتریان آن ساخته شده ‏اند. وجه تمایز این خودروها، طراحی دلنشین، و سطح بالای رفاه و امنیت آنها می‏باشد. هنگام کار بر روی نسل جدید این خودروها، متخصصان شرکت ما مصاحبه‏ ها و نظرخواهی ‏های متعددی را از رانندگان ماشین‏های سنگین که در ترانزیت بین‏ المللی فعالیت می‏کردند، به عمل آوردند. ما تمامی درخواست ها را مد نظر قرار دادیم و ویژگی‏های کیفی و عملکردی خودروهای خود را بهبود بخشیدیم. خودروهای نسل جدید شرکت رخش خودرو آماده برای تجارت موفق هستند.

 

 

گواهینامه ها